• June 3, 2020
  • Updated 1:40 pm

Guatemala inició la cosecha de café para la temporada 2019-2020